Zoek in onze website

  • Zoek alleen in

Sluiten
Contact

Ontwerpen in 3D biedt voordelen voor de klant

Het ontwerpen in drie dimensies, neemt steeds meer toe. Dit biedt voor klanten het voordeel dat er minder fouten worden gemaakt, waardoor het bouwproces sneller verloopt. Bovendien beschikt de klant over belangrijke informatie, die het beheer tijdens de gehele levensduur van het gebouw eenvoudiger maakt.

Wel is noodzakelijk dat alle uitvoerende partijen, vanaf het begin, mee ontwerpen en dat, dit ontwerpproces, ruimte krijgt in de planning.

Het is niet meer weg te denken bij de projecten van Aqua+: het gebruik van BIM, wat staat voor Bouw Informatie Model. “Als je serieus wilt meedraaien in de Nederlandse bouw, dan móet je daarmee kunnen werken”, zeggen Patrick Oude Scholten en Raymond Waanders, resp. ICT-manager en BIM-coördinator engineering bij Aqua+. Met name de laatste is een nieuwe functie.
Beide functies benadrukken hoe serieus het bedrijf de automatisering en het implementeren van BIM neemt.

Waar het bij BIM in de basis om draait: van technische installaties wordt een virtueel 3D-model gemaakt. Elke bouwpartner, van architect tot constructeur, levert zijn eigen model aan, zodat een totaalbeeld van een gebouw ontstaat met alle technische installaties, voordat er nog maar één steen is gelegd. “Zo krijg je direct inzicht waar tijdens de bouw problemen kunnen ontstaan. Die lossen we nu van tevoren op”, zegt Waanders. “En we zijn er heel bedreven in”, vult Oude Scholten aan. Aqua+ heeft dan ook al zo’n vijf jaar ervaring met het werken met BIM. “Ik denk dat deze werkmethodiek op dit moment bij zo’n 95 procent van al onze projecten wordt toegepast. Het heeft een enorme vlucht genomen, wij gaan ons er volledig op richten. En het is ook leuk om daarmee te werken!” Eigenlijk is het een voorwaarde om mee te kunnen draaien bij grote en complexe projecten. Oude Scholten: “Als we hier niet mee zouden werken, zouden we gegarandeerd projecten mislopen.”

Waanders: “Door het niveau waarop we werken kunnen we aan grote projecten meedoen. Grote bouwbedrijven hebben uitgesproken dat ze ons er graag bij willen hebben.” Bij het Bimmen wordt gebruik gemaakt van Revit-software als platform. Dit pakket wordt door bijna alle grote bouw- en installatiebedrijven toegepast. Informatie kan daardoor uitstekend worden gedeeld, wat garant staat voor een soepele samenwerking tijdens de gehele bouwfase.

In de praktijk geeft het ook enorme voordelen. Zo krijgen de monteurs op de bouwlocatie op hun tablet de complete actuele 3D-situatie te zien en hebben zodoende meteen duidelijkheid over details. Bijvoorbeeld dat ze dertig centimeter moeten vrijhouden voor een luchtkanaal boven een leiding. Improviseren is er niet meer bij. De aantekening ‘In het werk te bepalen’ op een bouwtekening is verleden tijd, want via een analyse door de opdrachtgevers zijn zulke situaties al opgelost.
Een van de taken van Waanders is dat alle ontwerpers goed met het systeem overweg kunnen, dat de noodzakelijke hard-/software beschikbaar is en dat, waar nodig, cursussen worden georganiseerd. “Ervoor zorgen dat het een uniforme manier van werken wordt. Zodat bijvoorbeeld ook technici probleemloos kunnen worden uitgewisseld van het ene naar het andere projectteam.”

Links Raymond Waanders en rechts Patrick Oude Scholten

 

Oude Scholten wijst eveneens op het belang van het intern delen van kennis en bedrijfsbrede standaardisatie, zodat alle collega’s dezelfde werkprocessen kunnen toepassen. “Waar onze mensen ook aan het werk zijn, ze moeten altijd over de juiste en meest actuele informatie kunnen beschikken op hun laptop of PC. We zijn daar overigens al heel ver mee.” Ook voor externe partners, zoals leveranciers en eigenaren van sprinklersystemen, zijn zulke uniforme processen van belang.
En de ontwikkelingen gaan onstuimig door, constateert de ICT-manager. “Het is een continuproces en het is constant aan verandering onderhevig.” Oude Scholten wijst daarbij ook op het IoT, het Internet Of Things. “Bijvoorbeeld sensoren plaatsen bij installaties en deze op afstand uitlezen, dat gaat in de toekomst allemaal gebeuren. Net zoals de toepassing van Augmented Reality, waarbij sprinklersystemen in een AR-bril worden geprojecteerd en door een monteur kunnen worden gebruikt op het werk. Het is een kwestie van tijd.”

Ondertussen is de grote ervaring van Aqua+ met het werken met BIM een feit. “En we houden daarbij alles zoveel mogelijk in eigen beheer”, zegt Waanders. “We hebben geen externe softwarepartijen nodig om installaties te ontwerpen. We gebruiken alleen Revit en ontwerpen zelf onze bibliotheek.”
Oude Scholten: “We beschikken over veel kennis op een hoog niveau. En we leren van elkaar, dat gaat altijd door. Het gaat om kennisdeling binnen onze organisatie en daar staat iedereen bij Aqua+ voor open!”

Experience the plus of Aqua+
  • The fire specialist in the Netherlands
  • Design, installment and maintenance
  • Certified fire detection company
  • 24-hours service