Automatische blussystemen

Een beginnende brand kan succesvol worden bestreden met kleine blusmiddelen zoals handblussers en waterspuiten (slanghaspels). Maar wat als er niemand aanwezig is of sprake is van een ‘moeilijke’ brand? Dan kan alleen een stationaire blusinstallatie de brandhaard doven en ernstige brandschade voorkomen. Tot deze categorie behoren automatische blussystemen als sprinklerinstallaties, watermistsystemen, AFFF- en lichtschuiminstallaties en blusgasinstallaties. Meer dan eens past Aqua+ combinaties van deze systemen toe. Uiteraard adviseren wij u graag over de beste oplossing voor uw project.

Watermistsystemen

Een watermistsysteem is geschikt voor lokale beveiliging, ruimtelijke blussing of een combinatie van beide. Het primaire doel kan zowel het onderdrukken als het blussen van brand zijn. Lees meer »

AFFF- en lichtschuiminstallaties

In ruimten met grote hoeveelheden brandbare vloeistoffen of kunststoffen kunnen felle, uitslaande branden ontstaan. Een normale sprinklerinstallatie is hier niet geschikt. Een lichtschuiminstallatie wel. Lees meer »

Blusgasinstallaties

Blusgasinstallaties komen in beeld op plaatsen waar water en andere blusmiddelen veel schade kunnen opleveren, zoals in computer- en schakelruimten. Lees meer »

Vragen of meer informatie?

De plus van Aqua+

Dé sprinklerspecialist van Nederland

Erkend branddetectiebedrijf

Ontwerp, installatie en onderhoud

24-uursservice