Zoek in onze website

 • Zoek alleen in

231 resultaten
Succesvolle Happy Car Kids 2019
actueel

Succesvolle Happy Car Kids 2019

Ronnie, Gerald en Marco Semmekrot
pagina

Ronnie, Gerald en Marco Semmekrot

pagina

Jacco Schippers

pagina

Jan Braakman

Jan Linders Supermarkten
projecten

Jan Linders Supermarkten

Doeleman Logistiek
projecten

Doeleman Logistiek

Karsten Tenten
projecten

Karsten Tenten

Knipidee
projecten

Knipidee

Berner
projecten

Berner

pagina

Alex Zomer

pagina

Bas-Jan Walhof

Hoogvliet
projecten

Hoogvliet

Voorschriften schenkingen sprinklerprojecten
pagina

Voorschriften schenkingen sprinklerprojecten

Nick Wegereef
pagina

Nick Wegereef

pagina

Privacybeleid

Opknapbeurt: alles is weer fris én duurzaam
actueel

Opknapbeurt: alles is weer fris én duurzaam

Imperial Logistics
projecten

Imperial Logistics

Gebouw De Zeeland
projecten

Gebouw De Zeeland

VEBE Floorcoverings
projecten

VEBE Floorcoverings

Hourglass
projecten

Hourglass

C.A.S.T.
projecten

C.A.S.T.

Elektromonteur (zelfstandig en aankomend)
vacatures

Elektromonteur (zelfstandig en aankomend)

BIM – Building Information Modeling
kennisbank

BIM – Building Information Modeling

Rudolf Walhof Foundation
kennisbank

Rudolf Walhof Foundation

Aqua+ opleidingscentrum
kennisbank

Aqua+ opleidingscentrum

Verantwoord ondernemen
kennisbank

Verantwoord ondernemen

Waar en wanneer zijn sprinklers op hun plaats?
kennisbank

Waar en wanneer zijn sprinklers op hun plaats?

Leiden sprinklers tot waterschade?
kennisbank

Leiden sprinklers tot waterschade?

Hoe betrouwbaar zijn sprinklers?
kennisbank

Hoe betrouwbaar zijn sprinklers?

Koninklijke Gazelle
projecten

Koninklijke Gazelle

pagina

Pagina niet gevonden (404)

pagina

Zoeken

pagina

Service & onderhoud

Studenten en Starters
pagina

Studenten en Starters

Verhalen
pagina

Verhalen

Sprinklerinstallaties
oplossingen

Sprinklerinstallaties

Kunnen sprinklers worden gecombineerd met andere vormen van brandbeveiliging?
kennisbank

Kunnen sprinklers worden gecombineerd met andere vormen van brandbeveiliging?

Kunnen sprinklers spontaan gaan sproeien?
kennisbank

Kunnen sprinklers spontaan gaan sproeien?

Hoe werken sprinklers?
kennisbank

Hoe werken sprinklers?

Waarom sprinklers?
kennisbank

Waarom sprinklers?

Wat kost een sprinklerinstallatie?
kennisbank

Wat kost een sprinklerinstallatie?

pagina

Algemene voorwaarden

Disclaimer
pagina

Disclaimer

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
oplossingen

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Schuim- en blusgasinstallaties
oplossingen

Schuim- en blusgasinstallaties

Watermistinstallaties
oplossingen

Watermistinstallaties

Centrale bluswatervoorzieningen
oplossingen

Centrale bluswatervoorzieningen

pagina

Contact

pagina

Werken bij Aqua+

pagina

Over Aqua+

pagina

Downloads

pagina

Actueel

pagina

Home

Testmonteur
vacatures

Testmonteur

Ontwerpen in 3D biedt voordelen voor de klant
actueel

Ontwerpen in 3D biedt voordelen voor de klant

Kramp
projecten

Kramp

Werken boven de machines: praktisch met elkaar meedenken
actueel

Werken boven de machines: praktisch met elkaar meedenken

Enza Zaden, Innova-gebouw (lab-gebouw)
projecten

Enza Zaden, Innova-gebouw (lab-gebouw)

RTL nieuws op bezoek bij Aqua+
actueel

RTL nieuws op bezoek bij Aqua+

Ervaren Sprinkler Engineer
vacatures

Ervaren Sprinkler Engineer

Sprinklerstatistieken 2013 t/m 2016 beschikbaar
actueel

Sprinklerstatistieken 2013 t/m 2016 beschikbaar

Ervaren sprinklermonteurs (bestaande installaties)
vacatures

Ervaren sprinklermonteurs (bestaande installaties)

Grote opkomst voorlichtingsbijeenkomst TB80 bij Aqua+
actueel

Grote opkomst voorlichtingsbijeenkomst TB80 bij Aqua+

Koninklijke Bibliotheek
projecten

Koninklijke Bibliotheek

Project engineer
vacatures

Project engineer

Genieten van zonovergoten Military
actueel

Genieten van zonovergoten Military

Woontoren New Orleans
projecten

Woontoren New Orleans

Servicemonteur elektro
vacatures

Servicemonteur elektro

Bas-Jan Walhof nu ook bij management Aqua+
actueel

Bas-Jan Walhof nu ook bij management Aqua+

The Edge
projecten

The Edge

Monteurs (zelfstandig en aankomend)
vacatures

Monteurs (zelfstandig en aankomend)

Vlaggenschip Mercedes-Benz met gigantische ‘etalage’
actueel

Vlaggenschip Mercedes-Benz met gigantische ‘etalage’

Grolsch Bierbrouwerij
projecten

Grolsch Bierbrouwerij

Servicemonteur sprinkler
vacatures

Servicemonteur sprinkler

Tweede leven voor Postkantoor aan de Neude in Utrecht
actueel

Tweede leven voor Postkantoor aan de Neude in Utrecht

Trainee
vacatures

Trainee

Distributiecentrum Hoogvliet grootste order ooit voor Aqua+
actueel

Distributiecentrum Hoogvliet grootste order ooit voor Aqua+

ROC van Twente
projecten

ROC van Twente

Wie wil een gratis sprinklerinstallatie?
actueel

Wie wil een gratis sprinklerinstallatie?

Dimence Groep
projecten

Dimence Groep

HBO/WO-afstudeerder Logistiek/ICT
vacatures

HBO/WO-afstudeerder Logistiek/ICT

Schuiminstallatie voor brandbare stoffen PartsPoint
actueel

Schuiminstallatie voor brandbare stoffen PartsPoint

Twence Afvalverwerking
projecten

Twence Afvalverwerking

Eerste lustrum Happy Car Kids
actueel

Eerste lustrum Happy Car Kids

Aqua+ gaat de sprinklerinstallatie voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) realiseren
actueel

Aqua+ gaat de sprinklerinstallatie voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) realiseren

Geslaagde relatiedag bij Twente Safety Campus in Enschede
actueel

Geslaagde relatiedag bij Twente Safety Campus in Enschede

BOL-/BBL-stagiair (technische opleidingen)
vacatures

BOL-/BBL-stagiair (technische opleidingen)

Nissan Motorparts
projecten

Nissan Motorparts

Sander Kappert weet alles van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
actueel

Sander Kappert weet alles van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Complete fabriek van Hill’s Pet Nutrition mfg. b.v. gesprinklerd
actueel

Complete fabriek van Hill’s Pet Nutrition mfg. b.v. gesprinklerd

Atradius
projecten

Atradius

Svedex en Aqua+, al jaren vaste partners
actueel

Svedex en Aqua+, al jaren vaste partners

Ook de paardenstal van ROC van Twente krijgt sprinklers
actueel

Ook de paardenstal van ROC van Twente krijgt sprinklers

De Smederij
projecten

De Smederij

TenCate Geosynthetics verhuist naar Hengelo
actueel

TenCate Geosynthetics verhuist naar Hengelo

Uitreiking Aqua+ studiebeurs
actueel

Uitreiking Aqua+ studiebeurs

Terugblik Military 2017
actueel

Terugblik Military 2017

Brand bij afvalbedrijf Icova onder controle met sprinklers
actueel

Brand bij afvalbedrijf Icova onder controle met sprinklers

Zeeman
projecten

Zeeman

Het klikt tussen Motip Dupli en Aqua+
actueel

Het klikt tussen Motip Dupli en Aqua+

Sluiten
Contact

Verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van onze producten en diensten is één van de dragende principes van Aqua+. De certificering via ISO 9001 geeft deze verantwoording meer waarde. Naast garanties voor kwaliteit biedt Aqua+ ook garanties en nemen we verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar bedrijfsvoering voor mens en milieu.

MVO-doelstellingen

Aan de hand van de MVO-kernthema’s en de MVO-prioriteringsmatrix heeft Aqua+ een MVO-programma met bijbehorende doelstellingen vastgesteld. Aqua+ is een aantal programma’s gestart zoals:

 • CO2-emissie-inventarisaties
 • CO2-reductiedoelstellingen
 • Digitalisering en papierbesparing
 • Duurzaam bouwen (BREEAM)
 • Promotie brandbeveiliging in sectoren als zorg, onderwijsinstellingen en woningen
 • Ontwikkeling en concretisering MBO beleid

MVO is bij Aqua+ geïntegreerd in het ondernemingsplan en de afdelingsplannen. Jaarlijks worden de MVO-inspanningen geëvalueerd en worden er nieuwe doelstellingen vastgesteld. Onder andere de volgende MVO-doelstellingen zijn geformuleerd voor 2014 – 2015:

 • Het verminderen van de CO2-uitstoot met 10% ten opzichte van 2011. Dit doel wordt gerealiseerd door het uitvoeren van een nulmeting  en het nemen van energiebesparingsmaatregelen zoals het aanschaffen van zuinigere voertuigen, het stimuleren van zuiniger rijden, het creëren thin cliënt automatisering en energiezuinige productieapparatuur;
 • Het is Aqua+ afgelopen twee jaar gelukt het papierverbruik met 25% te verminderen ten opzichte van 2011. Door verdere digitalisering wordt getracht het verbruik verder terug te dringen;
 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door, naast de aspecten als prijs, kwaliteit en levertijd, ook rekening te houden met sociale en milieu aspecten. Hiervoor wordt allereerst ketenverantwoordelijkheid genomen door met gepaste zorgvuldigheid leveranciers verantwoording af te laten leggen over hun producten;
 • Het oprichten van de “Rudolf Walhof Foundation” om, in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO), goede doelen te ondersteunen. Deze ondersteuning krijgt onder andere vorm door het aanbieden van een sprinklerinstallatie voor een goed doel, het sponsoren van een waterput voor Stichting Kansarmen Sri Lanka en lokale, nationale en internationale financiële ondersteuning van goede doelen. Er is een MBO beleid opgesteld met voorwaarden waaraan een sprinklerproject moet voldoen om in aanmerking te komen voor investeringen van Aqua+.

Onze 7 principes

De volgende 7 MVO-principes vormen een fundamentele basis voor besluitvorming of gedrag bij Aqua+. De principes komen voort uit de internationale richtlijn NEN-ISO 26000: Guidance on social responsibility.

 1. Afleggen van rekenschap
  Aqua+ neemt te allen tijde verantwoordelijkheid voor haar impact op de maatschappij, het milieu en haar stakeholders. Zij mag daarop worden aangesproken en legt waar nodig verantwoording af.
 2. Transparantie
  Aqua+ is transparant in haar besluiten en activiteiten die invloed hebben op de maatschappij, het milieu en haar stakeholders. Deze webpagina is daar al een belangrijk onderdeel van.
 3. Ethisch gedrag
  Aqua+ gedraagt zich te allen tijde ethisch. Ethisch gedrag is gebaseerd op eerlijkheid, rechtvaardigheid, integriteit in het handelen en impliceert een commitment om rekening te houden met de belangen van stakeholders en zorgvuldig om te gaan met mensen, dieren en milieu.
 4. Respect voor belangen van stakeholders
  Aqua+ respecteert de belangen van haar stakeholders, neemt deze belangen mee in haar overwegingen en komt aan die belangen tegemoet. Er wordt hier in het bijzonder aandacht besteed aan de belangen van indirect betrokkenen zoals de gemeenschap Goor.
 5. Respect voor rechtsorde
  Aqua+ leeft wet- en regelgeving te allen tijde na. Haar werknemers zijn op de hoogte van relevante wetgeving en worden op de hoogte gehouden van gevolgen van verandering van deze wetgeving.
 6. Respect voor internationale gedragsnomen
  Aqua+ respecteert, naast het zich houden aan de toepasselijke wettelijke eisen, ook de internationale gedragsnormen, in het bijzonder wanneer dit gunstiger is in het licht van duurzame ontwikkeling.
 7. Respect voor mensenrechten
  Aqua+ erkent en respecteert het belang en de universele rechten van de mens volgens de Universele verklaring van de rechten van de mens van de VN.

Stakeholders & de maatschappij

Aqua+ is zich bewust van de invloed die haar besluiten en activiteiten hebben op haar stakeholders en de maatschappij. De verwachting van haar stakeholders en maatschappij ten aanzien van deze verantwoordelijkheid wordt zoveel mogelijk helder gemaakt door de dialoog met stakeholders over de MVO-kernthema’s. Daarbij wordt ook rekening gehouden met conflicterende belangen.

MVO-kernthema’s

MVO kent volgens de richtlijn ISO 26000 zeven kernthema’s. Aqua+ relateert haar bedrijfsvoering aan alle zeven kernthema’s en geeft er op volgende wijze invulling aan:

 • Bestuur van de organisatie
  Aqua+ erkent het belang van behoorlijk bestuur ten aanzien van alle MVO-kernthema’s door gebruik te maken van de MVO-principes in haar bedrijfsvoering en haar werknemers te motiveren MVO in de praktijk te brengen.
 • Mensenrechten
  Aqua+ neemt ketenverantwoordelijkheid door haar leveranciers vragen te stellen over de omstandigheden waarin haar producten gefabriceerd worden. Op deze manier probeert Aqua+ (indirecte) medeplichtigheid aan schending van de mensenrechten in kwetsbare gebieden te voorkomen en bedrijven in haar leveringsketen te stimuleren het schenden van mensenrechten te allen tijde te voorkomen.
 • Arbeidspraktijk
  Arbeidspraktijk is bij Aqua+ een erg relevant en significant thema waar hoge prioriteit aan wordt gegeven. Gezondheid en veiligheid van werknemers staan hoog in het vaandel. Er worden gelijke kansen gecreëerd, discriminatie wordt ontkracht en zoveel mogelijk voorkomen. Bij Aqua+ wordt persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd en wordt uitgebreid geïnvesteerd in training en opleiding teneinde duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te realiseren. Aqua+ kent een actieve ondernemingsraad en respecteert religieuze tradities zolang deze de werkvoering niet belemmeren. Met regelmaat wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder werknemers waardoor er indicatoren ontstaan voor verbetering. Op het gebied van veiligheid wil Aqua+ zo ver gaan dat het onder onveilige omstandigheden geen werkzaamheden uitvoert en vergelijkbare situaties bij collega’s in de bouw aankaart en probeert te voorkomen.
 • Het milieu
  Door het vaststellen van de CO2-footprint (nulmeting) is duidelijk geworden dat het grootste deel van de CO2-uitstoot bij Aqua+ veroorzaakt wordt door het wegverkeer. Dit veroorzaakt milieuvervuilende emissies naar de lucht en verbruikt hulpbronnen. Het brandstofverbruik is in 2011 ten opzichte van 2010 al verminderd en het doel is deze trend de komende jaren door te zetten. Hiervoor worden verschillende maatregelen genomen zoals het vervangen van onzuinige voertuigen door relatief zuinige voertuigen, verlagen van de belading in de voertuigen, verminderen van het aantal te rijden kilometers en bevorderen van het nieuwe rijden. Doelstelling is de CO2-uitstoot met 10% te verlagen ten opzichte van 2011 door het verminderen van het brandstofverbruik en andere maatregelen. Daarnaast heeft Aqua+ zich als doel gesteld het papierverbruik te verminderen en meer gebruik te maken van 100% gerecycled papier. De milieudoelstelling om 25% minder papier te gebruiken, is gerealiseerd. Vanaf 2013 gebruikt Aqua+ voor al haar briefpapier en bijbehorende enveloppen alleen nog 100% gerecycled papier of papier met het EU Ecolabel.
 • Eerlijk zakendoen
  Corruptie en risico op corruptie, kartelvorming, het maken van prijsafspraken en concurrentiebeperking wordt te allen tijde vermeden. Aqua+ probeert via brancheverenigingen een positieve bijdrage te leveren aan het stimuleren van eerlijk zakendoen. Daarnaast neemt Aqua+ ketenverantwoordelijkheid door bij verhoogd risico vragen over dit thema te stellen aan haar leveranciers en klanten.
 • Consumentenaangelegenheden
  Eén van de belangrijkste waarden bij het uitbrengen van offertes en uitvoeren van opdrachten is dat goede brandbeveiliging nooit in het geding komt en dit komt ook naar voren in de eerlijke marketing die Aqua+ voert. Een offerte en de uitvoering is altijd eerlijk en probeert zo realistisch mogelijk te zijn. Geen onvoorziene kosten of halve uitvoeringen. Gezondheid van veiligheid van mensen en goederen spelen een cruciale rol en verbetering van de brandveiligheid draagt hier aan bij. Aqua+ heeft als doel alle gebouwen in Nederland te voorzien van een sprinklersysteem. Sprinklersystemen dragen bij aan het behouden van gebouwen en mensenlevens bij brand en zijn daarom een duurzame investering. Dienstverlening en service zijn speerpunten van Aqua+ en die leiden tot uitgebreide zorg voor inspectie en onderhoud en service bij storingen. Aqua+ gaat haar verantwoordelijkheid nooit uit de weg de brandveiligheid te waarborgen. Daarbij wordt altijd getracht contact te zoeken met de eindgebruiker zodat deze zo goed mogelijk voorgelicht kan worden op het gebied van brandveiligheid, gebruik en onderhoud van het sprinklersysteem.
 • Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap
  Aqua+ voelt zich betrokken bij de gemeenschap en draagt bij aan het welzijn van de inwoners door lokale problemen te voorkomen en mede op te lossen, alsmede samen te werken met lokale organisaties en deel te nemen aan lokale initiatieven. In de gemeente Hof van Twente staat Aqua+ bekend als een kwantitatief en kwalitatief uitstekende werkgever waar niet alleen het scheppen van werk, maar ook het verbeteren van vaardigheden en het bieden van kansen voor achtergestelde groepen veel aandacht krijgt. We sluiten niet uit dat ook in de andere vestigingsplaatsen van Aqua+ de betrokkenheid bij de gemeenschap tot uitdrukking wordt gebracht, maar realiseren ons dat we bij de hoofdvestiging in Goor en de relatieve omvang van de hoofdvestiging ten opzichte van de omgeving, een voorbeeldfunctie vervullen. Organiseren van goede voorlichting over brandveiligheid is een verantwoordelijkheid die Aqua+ wil dragen en een uitstekende manier om kennis uit het primaire bedrijfsproces te gebruiken om bij te dragen aan verbetering van de gemeenschap. Maatschappelijke investeringen zijn bij Aqua+ mogelijk en kunnen lokaal, nationaal en in het buitenland worden uitgevoerd.
 • Zelfverklaring
  De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010  met voortduring toe te passen en te borgen bij  Aqua+ en op de plaatsen waar zij in opdracht van derden werkzaamheden uitvoert. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld.
  Aqua+ heeft een zelfverklaring met bijbehorende referentiematrix gepubliceerd overeenkomstig NPR 9026 “Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000”.

BREEAM-NL

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en NL geeft aan dat het gaat om de Nederlandse versie. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Omdat een sprinklersysteem een onderdeel vormt van een gebouw, is deze standaard en bijbehorende prestatieniveaus ook interessant voor Aqua+ en bieden ze kansen op duurzame wijze mee te werken aan het tot stand brengen van de meest duurzame gebouwen in Nederland. Sprinklerinstallaties zijn cruciaal in het kader van duurzaamheid. Sprinklerinstallaties bestrijden een beginnende brand en voorkomen daarmee afbreuk schade aan gebouwen, goederen en personen. Een brand kan alle duurzaamheidsdoelstellingen teniet doen door onder andere uitstoot van CO2, bodem- en lucht- en waterverontreinigingen, sloop en wederopbouw.

Aqua+ werkt mee aan verschillende projecten die BREEAM-NL als standaard gebruiken:

 • Deloitte Amsterdam (ontwerpcertificaat: 4 sterren Excellent)
 • EDGE Amsterdam (ontwerpcertificaat: 5 sterren Outstanding)

 

Ervaar de plus van Aqua+
 • Dé sprinklerspecialist van Nederland
 • Erkend branddetectiebedrijf
 • Ontwerp, installatie en onderhoud
 • 24-uursservice