Zoek in onze website

 • Zoek alleen in

332 resultaten
Aankomend monteur (werken én leren)
vacatures

Aankomend monteur (werken én leren)

Matthijs Vast
pagina

Matthijs Vast

Zouhair Kabbaj
pagina

Zouhair Kabbaj

Hessel de Wilde
pagina

Hessel de Wilde

Niek Scholten in’t Hoff
pagina

Niek Scholten in’t Hoff

Kristel Konst
pagina

Kristel Konst

Imke Plat
pagina

Imke Plat

Zeeman
projecten

Zeeman

Het Kwadrant
projecten

Het Kwadrant

Kristel Konst
pagina

Kristel Konst

Veel aandacht voor innovatie
actueel

Veel aandacht voor innovatie

John Hammer
pagina

John Hammer

Davy Mennen
pagina

Davy Mennen

pagina

Over Aqua+

Beaphar
projecten

Beaphar

Bart uit het Broek
pagina

Bart uit het Broek

pagina

Jolanda Kienhuis

Frank Braamhaar
pagina

Frank Braamhaar

Europastry
projecten

Europastry

Chantal Wennink
pagina

Chantal Wennink

pagina

Scholieren

pagina

Missie en Visie

pagina

Kernwaarden

Johannes Uneputty
pagina

Johannes Uneputty

Duurzaamheid
pagina

Duurzaamheid

Agnes Lamain
pagina

Agnes Lamain

Marjolein de Jong
pagina

Marjolein de Jong

Michel Walhof
pagina

Michel Walhof

Ronnie, Gerald en Marco Semmekrot
pagina

Ronnie, Gerald en Marco Semmekrot

pagina

Jacco Schippers

pagina

Jan Braakman

pagina

Alex Zomer

pagina

Bas-Jan Walhof

Voorschriften schenkingen sprinklerprojecten
pagina

Voorschriften schenkingen sprinklerprojecten

pagina

Privacybeleid

BIM – Building Information Modeling
kennisbank

BIM – Building Information Modeling

Rudolf Walhof Foundation
kennisbank

Rudolf Walhof Foundation

Aqua+ opleidingscentrum
kennisbank

Aqua+ opleidingscentrum

Verantwoord ondernemen
kennisbank

Verantwoord ondernemen

Waar en wanneer zijn sprinklers op hun plaats?
kennisbank

Waar en wanneer zijn sprinklers op hun plaats?

Leiden sprinklers tot waterschade?
kennisbank

Leiden sprinklers tot waterschade?

Hoe betrouwbaar zijn sprinklers?
kennisbank

Hoe betrouwbaar zijn sprinklers?

pagina

Pagina niet gevonden (404)

pagina

Zoeken

pagina

Service & onderhoud

Studenten en Starters
pagina

Studenten en Starters

Verhalen
pagina

Verhalen

Sprinklerinstallaties
oplossingen

Sprinklerinstallaties

Kunnen sprinklers worden gecombineerd met andere vormen van brandbeveiliging?
kennisbank

Kunnen sprinklers worden gecombineerd met andere vormen van brandbeveiliging?

Kunnen sprinklers spontaan gaan sproeien?
kennisbank

Kunnen sprinklers spontaan gaan sproeien?

Hoe werken sprinklers?
kennisbank

Hoe werken sprinklers?

Waarom sprinklers?
kennisbank

Waarom sprinklers?

Wat kost een sprinklerinstallatie?
kennisbank

Wat kost een sprinklerinstallatie?

Disclaimer
pagina

Disclaimer

pagina

Algemene voorwaarden

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
oplossingen

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Schuim- en blusgasinstallaties
oplossingen

Schuim- en blusgasinstallaties

Watermistinstallaties
oplossingen

Watermistinstallaties

Centrale bluswatervoorzieningen
oplossingen

Centrale bluswatervoorzieningen

pagina

Contact

pagina

Werken bij Aqua+

pagina

Downloads

pagina

Actueel

pagina

Home

(Senior) Calculator
vacatures

(Senior) Calculator

Samen zoeken naar snelle detectie ‘papierbroei’
actueel

Samen zoeken naar snelle detectie ‘papierbroei’

Nature’s Pride
projecten

Nature’s Pride

Servicemonteur sprinkler
vacatures

Servicemonteur sprinkler

Tripolis: 6.000 sprinklers en poedercoat-leidingen
actueel

Tripolis: 6.000 sprinklers en poedercoat-leidingen

Scania Productie
projecten

Scania Productie

Even voorstellen: John Hammer, vestigingsleider
actueel

Even voorstellen: John Hammer, vestigingsleider

Kees Smit Tuinmeubelen
projecten

Kees Smit Tuinmeubelen

Servicemonteur sprinkler
vacatures

Servicemonteur sprinkler

Werkvoorbereider
vacatures

Werkvoorbereider

Aqua+ steunt leerlingen en gezinnen in Gambia
actueel

Aqua+ steunt leerlingen en gezinnen in Gambia

Hoofdkantoor BMW Group Nederland
projecten

Hoofdkantoor BMW Group Nederland

Werkvoorbereider
vacatures

Werkvoorbereider

De kroon op ons familiebedrijf
actueel

De kroon op ons familiebedrijf

Heiploeg
projecten

Heiploeg

Projectleider
vacatures

Projectleider

Terugblik 2020 met vooruitblik 2021
actueel

Terugblik 2020 met vooruitblik 2021

Opleidingscoördinator
vacatures

Opleidingscoördinator

Nieuw sprinklersysteem: productie donuts en croissants gaat gewoon door
actueel

Nieuw sprinklersysteem: productie donuts en croissants gaat gewoon door

Post Neude
projecten

Post Neude

Soepele samenwerking bij Twentsche Kabelfabriek
actueel

Soepele samenwerking bij Twentsche Kabelfabriek

Sprinklermonteur
vacatures

Sprinklermonteur

Aqua+ steunt vluchtelingen op Lesbos
actueel

Aqua+ steunt vluchtelingen op Lesbos

CasaNova
projecten

CasaNova

Ervaren Sprinkler Engineer
vacatures

Ervaren Sprinkler Engineer

Projectcoördinator
vacatures

Projectcoördinator

Hordijk
projecten

Hordijk

Bijna 10.000 sprinklers in nieuwe distributiecentrum Kees Smit Tuinmeubelen
actueel

Bijna 10.000 sprinklers in nieuwe distributiecentrum Kees Smit Tuinmeubelen

Hakwood
projecten

Hakwood

Woontoren Casanova: puzzelen met de leidingen
actueel

Woontoren Casanova: puzzelen met de leidingen

Service Engineer Sprinkler
vacatures

Service Engineer Sprinkler

van Eerd
projecten

van Eerd

Aqua+ levert brandmeldinstallaties op maat
actueel

Aqua+ levert brandmeldinstallaties op maat

Chromdis B.V.
projecten

Chromdis B.V.

Servicemonteur Brandmeldsystemen (elektro)
vacatures

Servicemonteur Brandmeldsystemen (elektro)

Afscheid van een traditie
actueel

Afscheid van een traditie

Sluiten
Contact

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor Aqua+ een wijze van bedrijfsvoering waarbij het bedrijf haar invloed op de maatschappij in het algemeen en op haar stakeholders in het bijzonder in haarbelangenafweging betrekt. Aqua+ maakt daarbij bewuste keuzes en neemt haar verantwoordelijkheid voor de gevolgen van haar bedrijfsvoering voor mens en milieu. Één van de kernwaarden van Aqua+ is “werken met respect voor mens, milieu en maatschappij, waarbij vooral aandacht uitgaat aan de directe sociale en culturele omgeving van Aqua+”.

MVO-doelstellingen

Aan de hand van de MVO-kernthema’s en de MVO-prioriteringsmatrix heeft Aqua+ een MVO-programma met bijbehorende doelstellingen vastgesteld. Het MVO-programma richt zich onder andere op:

 • CO2-emissie-inventarisaties en CO2-reductiedoelstellingen; Op basis van de opgestelde CO2 footprint worden jaarlijks  CO2-reductiedoelstellingen vastgelegd en maatregelen vastgesteld om deze doelstellingen te realiseren. Zo is er geïnvesteerd in energiezuinige bedrijfswagens, WTW klimaatbeheersing op alle kantoren, geschakelde lasrookafzuiging, led verlichting, renovatie en isolatie van de bedrijfspanden, etc. Aqua+ is volledig overgegaan op groene elektriciteit. In 2019 is op het pand van de hoofdvestiging van Aqua+ een park zonnepanelen gerealiseerd en hiermee voorziet Aqua+ voor bijna 50% in haar elektriciteitsbehoefte voor de vestiging;
 • Duurzaam bouwen (BREEAM) & Circulariteit; Aqua+ ondersteunt de transitie naar een duurzame en circulaire economie waarbij het verbruik van grondstoffen wordt teruggedrongen. Bij levering wordt waar mogelijk rekening gehouden met recycleerbaarheid van materialen. De service en onderhoud aan de geleverde installaties staat volledig in het teken van het versterken van het verduurzamen van de gebouwgebonden installatie;
 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door, naast de aspecten als prijs, kwaliteit en levertijd, ook rekening te houden met sociale en milieu aspecten. Hiervoor wordt allereerst ketenverantwoordelijkheid genomen door met gepaste zorgvuldigheid leveranciers verantwoording af te laten leggen over hun producten;
 • Promotie brandbeveiliging in sectoren als zorg, onderwijsinstellingen en woningen;
 • Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Hiervoor heeft Aqua+ de “Rudolf Walhof Foundation” opgericht om, in het kader van MBO, goede doelen te ondersteunen. Deze ondersteuning krijgt onder andere vorm door het aanbieden van een sprinklerinstallatie voor een goed doel, en lokale, nationale en internationale financiële ondersteuning van goede doelen. Er is een MBO beleid opgesteld met voorwaarden waaraan projecten moet voldoen om in aanmerking te komen voor investeringen van Aqua+.

MVO is bij Aqua+ geïntegreerd in het ondernemingsplan en de afdelingsplannen. Jaarlijks worden de MVO-inspanningen geëvalueerd en worden er nieuwe doelstellingen vastgesteld.

Onze 7 principes

De volgende 7 MVO-principes vormen een fundamentele basis voor besluitvorming of gedrag bij Aqua+. De principes komen voort uit de internationale richtlijn NEN-ISO 26000: Guidance on social responsibility.

 1. Afleggen van rekenschap: Aqua+ neemt te allen tijde verantwoordelijkheid voor haar impact op de maatschappij, het milieu en haar stakeholders. Zij mag daarop worden aangesproken en legt waar nodig verantwoording af.
 2. Transparantie: Aqua+ is transparant in haar besluiten en activiteiten die invloed hebben op de maatschappij, het milieu en haar stakeholders. Deze webpagina is daar al een belangrijk onderdeel van.
 3. Ethisch gedrag: Aqua+ gedraagt zich te allen tijde ethisch. Ethisch gedrag is gebaseerd op eerlijkheid, rechtvaardigheid, integriteit in het handelen en impliceert een commitment om rekening te houden met de belangen van stakeholders en zorgvuldig om te gaan met mensen, dieren en milieu.
 4. Respect voor belangen van stakeholders: Aqua+ respecteert de belangen van haar stakeholders, neemt deze belangen mee in haar overwegingen en komt aan die belangen tegemoet. Er wordt hier in het bijzonder aandacht besteed aan de belangen van indirect betrokkenen zoals de gemeenschap Goor.
 5. Respect voor rechtsorde: Aqua+ leeft wet- en regelgeving te allen tijde na. Haar werknemers zijn op de hoogte van relevante wetgeving en worden op de hoogte gehouden van gevolgen van verandering van deze wetgeving.
 6. Respect voor internationale gedragsnomen: Aqua+ respecteert, naast het zich houden aan de toepasselijke wettelijke eisen, ook de internationale gedragsnormen, in het bijzonder wanneer dit gunstiger is in het licht van duurzame ontwikkeling.
 7. Respect voor mensenrechten: Aqua+ erkent en respecteert het belang en de universele rechten van de mens volgens de Universele verklaring van de rechten van de mens van de VN.

Stakeholders & de maatschappij

Aqua+ is zich bewust van de invloed die haar besluiten en activiteiten hebben op haar stakeholders en de maatschappij. De verwachting van haar stakeholders en maatschappij ten aanzien van deze verantwoordelijkheid wordt zoveel mogelijk helder gemaakt door de dialoog met stakeholders over de MVO-kernthema’s. Daarbij wordt ook rekening gehouden met conflicterende belangen.

MVO-kernthema’s

MVO kent volgens de richtlijn ISO 26000 zeven kernthema’s. Aqua+ relateert haar bedrijfsvoering aan alle zeven kernthema’s en geeft er op volgende wijze invulling aan:

 • Bestuur van de organisatie
  Aqua+ erkent het belang van behoorlijk bestuur ten aanzien van alle MVO-kernthema’s door gebruik te maken van de MVO-principes in haar bedrijfsvoering en haar werknemers te motiveren MVO in de praktijk te brengen.
 • Mensenrechten
  Aqua+ neemt ketenverantwoordelijkheid door haar leveranciers vragen te stellen over de omstandigheden waarin haar producten gefabriceerd worden. Op deze manier probeert Aqua+ (indirecte) medeplichtigheid aan schending van de mensenrechten in kwetsbare gebieden te voorkomen en bedrijven in haar leveringsketen te stimuleren het schenden van mensenrechten te allen tijde te voorkomen.
 • Arbeidspraktijk
  Arbeidspraktijk is bij Aqua+ een erg relevant en significant thema waar hoge prioriteit aan wordt gegeven. Gezondheid en veiligheid van werknemers staan hoog in het vaandel. Er worden gelijke kansen gecreëerd, discriminatie wordt ontkracht en zoveel mogelijk voorkomen. Bij Aqua+ wordt persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd en wordt uitgebreid geïnvesteerd in training en opleiding teneinde duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te realiseren. Aqua+ kent een actieve ondernemingsraad en respecteert religieuze tradities zolang deze de werkvoering niet belemmeren. Met regelmaat wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder werknemers waardoor er indicatoren ontstaan voor verbetering. Op het gebied van veiligheid wil Aqua+ zo ver gaan dat het onder onveilige omstandigheden geen werkzaamheden uitvoert en vergelijkbare situaties bij collega’s in de bouw aankaart en probeert te voorkomen.
 • Het milieu
  Aqua+ heeft een actief milieubeleid welke is ingebed in de reguliere beleidscyclus. Het voorkomen en beperken van milieuvervuiling, duurzaam gebruik van hulpbronnen en beperking van de klimaatverandering zijn hierbij belangrijke aandachtsgebieden. Door het vaststellen van de CO2-footprint (nulmeting) is duidelijk geworden dat het grootste deel van de CO2-uitstoot bij Aqua+ veroorzaakt wordt door het wegverkeer. Dit veroorzaakt milieuvervuilende emissies naar de lucht en verbruikt hulpbronnen. Het brandstofverbruik is afgelopen jaren verminderd en het doel is deze trend de komende jaren door te zetten. Hiervoor worden verschillende maatregelen genomen zoals het vervangen van onzuinige voertuigen door relatief zuinige voertuigen, verlagen van de belading in de voertuigen, verminderen van het aantal te rijden kilometers en bevorderen van het nieuwe rijden. Ten opzichte van 2010 heeft Aqua+ haar CO2-uitstoot met meer dan 25% weten te verlagen door het verminderen van het brandstofverbruik en andere maatregelen. Door digitalisering en automatisering is het papierverbruik met meer dan 50% verminderd.
 • Eerlijk zakendoen
  Corruptie en risico op corruptie, kartelvorming, het maken van prijsafspraken en concurrentiebeperking wordt te allen tijde vermeden. Aqua+ probeert via brancheverenigingen een positieve bijdrage te leveren aan het stimuleren van eerlijk zakendoen. Daarnaast neemt Aqua+ ketenverantwoordelijkheid door bij verhoogd risico vragen over dit thema te stellen aan haar leveranciers en klanten.
 • Consumentenaangelegenheden
  Eén van de belangrijkste waarden bij het uitbrengen van offertes en uitvoeren van opdrachten is dat goede brandbeveiliging nooit in het geding komt en dit komt ook naar voren in de eerlijke marketing die Aqua+ voert. Een offerte en de uitvoering is altijd eerlijk en probeert zo realistisch mogelijk te zijn. Geen onvoorziene kosten of halve uitvoeringen. Gezondheid van veiligheid van mensen en goederen spelen een cruciale rol en verbetering van de brandveiligheid draagt hier aan bij. Aqua+ heeft als doel alle gebouwen in Nederland te voorzien van een sprinklersysteem. Sprinklersystemen dragen bij aan het behouden van gebouwen en mensenlevens bij brand en zijn daarom een duurzame investering. Dienstverlening en service zijn speerpunten van Aqua+ en die leiden tot uitgebreide zorg voor inspectie en onderhoud en service bij storingen. Aqua+ gaat haar verantwoordelijkheid nooit uit de weg de brandveiligheid te waarborgen. Daarbij wordt altijd getracht contact te zoeken met de eindgebruiker zodat deze zo goed mogelijk voorgelicht kan worden op het gebied van brandveiligheid, gebruik en onderhoud van het sprinklersysteem.
 • Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap
  Aqua+ voelt zich betrokken bij de gemeenschap en draagt bij aan het welzijn van de inwoners door lokale problemen te voorkomen en mede op te lossen, alsmede samen te werken met lokale organisaties en deel te nemen aan lokale initiatieven. In de gemeente Hof van Twente staat Aqua+ bekend als een kwantitatief en kwalitatief uitstekende werkgever waar niet alleen het scheppen van werk, maar ook het verbeteren van vaardigheden en het bieden van kansen voor achtergestelde groepen veel aandacht krijgt. We sluiten niet uit dat ook in de andere vestigingsplaatsen van Aqua+ de betrokkenheid bij de gemeenschap tot uitdrukking wordt gebracht, maar realiseren ons dat we bij de hoofdvestiging in Goor en de relatieve omvang van de hoofdvestiging ten opzichte van de omgeving, een voorbeeldfunctie vervullen. Organiseren van goede voorlichting over brandveiligheid is een verantwoordelijkheid die Aqua+ wil dragen en een uitstekende manier om kennis uit het primaire bedrijfsproces te gebruiken om bij te dragen aan verbetering van de gemeenschap. Maatschappelijke investeringen zijn bij Aqua+ mogelijk en kunnen lokaal, nationaal en in het buitenland worden uitgevoerd.
 • Zelfverklaring
  De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010  met voortduring toe te passen en te borgen bij  Aqua+ en op de plaatsen waar zij in opdracht van derden werkzaamheden uitvoert. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld. Aqua+ heeft een zelfverklaring met bijbehorende referentiematrix gepubliceerd overeenkomstig NPR 9026 “Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000”.

BREEAM-NL

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en NL geeft aan dat het gaat om de Nederlandse versie. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Omdat een sprinklersysteem een onderdeel vormt van een gebouw, is deze standaard en bijbehorende prestatieniveaus ook interessant voor Aqua+ en bieden ze kansen op duurzame wijze mee te werken aan het tot stand brengen van de meest duurzame gebouwen in Nederland. Sprinklerinstallaties zijn cruciaal in het kader van duurzaamheid. Sprinklerinstallaties bestrijden een beginnende brand en voorkomen daarmee afbreuk schade aan gebouwen, goederen en personen. Een brand kan alle duurzaamheidsdoelstellingen teniet doen door onder andere uitstoot van CO2, bodem- en lucht- en waterverontreinigingen, sloop en wederopbouw.

Aqua+ werkt mee aan verschillende projecten die BREEAM-NL als standaard gebruiken:

 • Deloitte Amsterdam (ontwerpcertificaat: 4 sterren Excellent)
 • EDGE Amsterdam (ontwerpcertificaat: 5 sterren Outstanding)
 • EMA Amsterdam (ontwerpcertificaat: 4 sterren Excellent)
 • NoMA House (ontwerpcertificaat: 4 sterren Excellent)

 

Ervaar de plus van Aqua+
 • Dé sprinklerspecialist van Nederland
 • Erkend branddetectiebedrijf
 • Ontwerp, installatie en onderhoud
 • 24-uursservice