Vragen

Aqua+ geeft antwoord

We hebben een aantal veelgestelde vragen over sprinklers voor u op een rij gezet. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Heeft u een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Waarom sprinklers?

Een sprinklersysteem is de meest betrouwbare vorm van brandbeveiliging. De installatie werkt geheel automatisch en ontdekt, meldt en blust een beginnende brand in de meeste gevallen met slechts één of twee sprinklers. Het gebouw en de daarin aanwezige mensen en goederen zijn dus optimaal beschermd.

Een sprinklersysteem draagt bij aan de continuïteit van de organisatie – een waardevol gegeven, gezien een grote brand voor ruim 70 procent van de bedrijven fataal blijkt. Tevens leidt een sprinklersysteem tot financiële voordelen. Doordat kan worden volstaan met grotere brandcompartimenten en dus minder of geen brandmuren nodig zijn, bespaart u bijvoorbeeld op brandpreventieve voorzieningen. Het beperkte risico op brand-, water- en bedrijfsschade is voor veel verzekeraars bovendien reden om premiekorting te geven.

De sprinklersystemen van Aqua + voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en bieden optimale zekerheid. Aqua+ geeft 100% garantie dat de sprinkler bij detectie van brand gaat sproeien. In 99% van de gevallen blust het systeem de brand zonder dat de brandweer hoeft in te grijpen. Ook voor het onderhoud van sprinklersystemen is Aqua+ uw adres.

Daarom sprinklerinstallaties:

 • veiligheid voor gebouw
 • grotere bedrijfscontinuïteit
 • meer en betere ontwerpmogelijkheden
 • mogelijkheid tot grotere brandcompartimenten
 • minimale onderhoudskosten
 • besparing op bouwkosten
 • lagere verzekeringspremie
 • duurzame oplossing door minimale waterschade en milieurisico’s en lange levensduur

Hoe werken sprinklers?

Bij het ontstaan van een brand stijgt de temperatuur in de directe nabijheid van de sprinkler. De temperatuurgevoelige ampul reageert hierop, waarna het ontsluitingsmechanisme in werking treedt: de sprinkler begint onmiddellijk te sproeien doordat de pompen direct water aanvoeren. Het systeem meldt de brand meteen bij de brandweer en slaat alarm binnen het gebouw. Alleen sprinklers in de onmiddellijke nabijheid van de brand reageren.

Hoe betrouwbaar zijn sprinklers?

Sprinklers zijn een zeer betrouwbare vorm van brandbeveiliging. In 99% van de gevallen blust een door Aqua+ geïnstalleerd (en dus goedgekeurd en gecertificeerd) sprinklersysteem de brand zonder dat de brandweer hoeft in te grijpen.

 

Kunnen sprinklers spontaan gaan sproeien?

De kans dat een sprinkler spontaan gaat sproeien is te verwaarlozen. Aqua+ heeft in haar geschiedenis nooit te maken gehad met een sprinkler die spontaan in werking trad. Uit Amerikaanse statistieken blijkt dat slechts 1 op de 14.000.000 sprinklers zonder aanwijsbare oorzaak in werking treedt.

Leiden sprinklers tot waterschade?

Vaak wordt gedacht dat bij een brand alle sprinklers gaan sproeien. Ten onrechte: 25% van de branden wordt geblust door slechts 1 sprinkler. Het waterverbruik is dus aanzienlijk lager dan bij andere brandbestrijdingsmethoden. Daar komt nog bij dat sprinklers de brand in een zeer vroeg stadium aanpakken en dus de bedrijfsschade sterk beperken.

Wat kost een sprinklersysteem?

Met een sprinklersysteem verzekert u zich van de beste beveiliging tegen de gevolgen van brand (persoonlijke ongelukken, materiële schade, faillissement). De investering hangt af van de aard en omvang van de gebouwen. Bij nieuwbouw begint dit bij € 25,- per m2.

Kunnen sprinklers worden gecombineerd met andere vormen van brandbeveiliging?

Afhankelijk van het type bedrijf en de inrichting kan het gewenst zijn om sprinklersystemen te combineren met andere vormen van brandbeveiliging, zoals brandmeld-, ontruimings-, blusgas-, schuimblus-, lichtschuim- en watermistsystemen. Aqua+ gaat graag met u na of een combinatie zinvol is en, zo ja, welke combinatie de juiste is.

Waar en wanneer zijn sprinklers op hun plaats?

Een sprinklersysteem is zinvol in bijna alle utiliteitsprojecten van enige omvang. Denk bijvoorbeeld aan:

 1.  gebouwen waarbij grote of helemaal geen brandcompartimenten wenselijk zijn, zoals opslag- en distributiecentra en atria
 2.  gebouwen met kostbare inventaris of zeer waardevolle machines
 3.  winkelgebouwen groter dan 1.000 m2
 4. ziekenhuizen en verzorgingscentra
 5. historische gebouwen
 6. hoogbouw (opslag- en/of kantoorgebouwen)

Bent u benieuwd of een sprinklerinstallatie van Aqua+ binnen uw gebouw of project past? Neem dan contact met ons op. Veelal adviseren wij een sprinklersysteem in combinatie met een brandmeldinstallatie.

Vragen of meer informatie?

De plus van Aqua+

Dé sprinklerspecialist van Nederland

Erkend branddetectiebedrijf

Ontwerp, installatie en onderhoud

24-uursservice